PŘEKLADY A TLUMOČENÍ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE   ← Zpět ← Úvod


Výuka: Individuální i skupinová - firemní, soukromá, tématická
- 250,- Kč / 45 minut


Tlumočení: Setkání, jednání, porady a konference, tlumočení v zahraničí, přes Skype, po telefonu
- 300,- Kč / 60 minut


Překlady: Ve všech oborech, ve všech běžných programech
- 300,- Kč / normostránku


Volejte: +420 603 817 146Enseignement: Individuel et aussi en groupe - pour les firmes, courant, thématique
- 250,- CZC / 45 min


Interprétation: Rencontres, négociations, réunions et présentations, a l´étranger, par Skype et par téléphone
- 300,- CZC / 60 min


Traductions: De tous les domaines, en tous les programmes courants
- 300,- CZC / normopage


Appelez: +420 603 817 146